Rezidentní služby


Z&Z Controll zastupuje našeho klienta ve Vaší společnosti. S pověřenou osobou je zacházeno jako se zaměstnancem společnosti, kterou zastupuje, a tak může rychle vyřešit problém na místě a eliminovat nebo minimalizovat riziko poškození značky klienta. Hlavními povinnostmi a přednosti rezidenta jsou:

- kvalitní proškolení k dané problematice

- rychlá reakce na neschodu

- ověření a analýza vady

- okamžitý kontakt s dodavatelem a klientem u kterého rezidentní služba probíha

- poskytnutí podrobných informací (fotografie,protokoly, přepravní díly pro analýzu atd.)

- pravidelné návštěvy zařízení a případně kontrolorů

- účast na poradách

- udržování dobrých vztahů s klientem

Tato služba spočívá v reprezentování Z&Z Controll v kontaktu s dodavatelem nebo příjemcem jeho produktů. To dává příležitost tak okamžitě vyřešit neshodu či problém na místě.


Chcete více informací?